Programa de manteniment amb metadona

Programa d'ajuda a la deshabituació dels opiacis en colaboració amb la resta d'agents sanitaris.